Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có chu vi bằng 0,36 km và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích vườn cây đó theo đơn vị là m 2, ha

Question

Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có chu vi bằng 0,36 km và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích vườn cây đó theo đơn vị là m 2, ha ?
Mình cần đáp án câu này gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 5 ngày 2022-06-17T09:11:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  8000 m2, 0.8 ha 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 0.36 km = 360m
  Nửa chu vi vườn cây là:
  360 / 2 = 180 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 5 = 9 (phần)
  Chiều dài vườn cây là:
  180 / 9 * 5 = 100 (m)
  Chiều rộng vườn cây là:
  180 – 100 = 80 (m)
  Diện tích vườn cây là:
  100 * 80 = 8000 (m2)
  Đổi 8000 m2 = 0.8 ha
  Đáp số:8000 m2, 0.8 ha 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )