Toán Lớp 5: Một vườn cây có 275 cây ăn quả và cây lấy gỗ,trong đó cây ăn quả chiếm 40% tổng số cây trong vườn.hỏi vườn đó có bao nhiêu cây lấy gỗ

Question

Toán Lớp 5: Một vườn cây có 275 cây ăn quả và cây lấy gỗ,trong đó cây ăn quả chiếm 40% tổng số cây trong vườn.hỏi vườn đó có bao nhiêu cây lấy gỗ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 9 tháng 2022-03-01T22:16:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. số cây lấy gỗ vườn đó có là
  275 x ( 1 – 40% ) = 165 ( cây )
  vậy vườn đó có 165 cây lấy gỗ 

 2. Giải đáp:
  165 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cây ăn quả là :
  275 : 100 x 40 = 110 ( cây )
  Số cây gỗ là :
  275 – 110 = 165 ( cây )
  Đáp số : 165 cây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )