Toán Lớp 5: Một tam giác có diện tích 12,6 đề – xi – mét vuông và chiều cao là 45cm. Như vậy, cạnh đáy tương ứng của tam giác đó dài là ……… dm

Question

Toán Lớp 5: Một tam giác có diện tích 12,6 đề – xi – mét vuông và chiều cao là 45cm. Như vậy, cạnh đáy tương ứng của tam giác đó dài là ……… dm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tuần 2022-04-13T17:47:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.     $\text{ 12,6 dm² = 12 600 cm² }$
  $\text{ Cạnh đáy của hình tam giác đó là : }$
      $\text{ 12 600 × 2 : 45 = 560 ( cm ) }$
        $\text{ 560 cm = 56 dm }$
  $\text{ Như vậy, cạnh đáy tương ứng của tam giác đó dài là }$ 56 $\text{ dm }$
   

 2. $\text{Đổi : 45 cm = 4,5 dm}$
  $\text{Cạnh đáy của tam giác đó là:}$
  $\text{12,6 × 2 : 4,5 = 5,6 ( dm )}$
  $\text{Đáp số: 5,6 dm}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )