Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 180 m chiều dài bằng 5/4 chiều rộng chấm hỏi chiều dài chiều rộng một mảnh vườn đó chấm hỏi b

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 180 m chiều dài bằng 5/4 chiều rộng chấm hỏi chiều dài chiều rộng một mảnh vườn đó chấm hỏi b diện tích mảnh vườn đó chấm hỏi C Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó trung bình cứ 10 mét vuông thì thu hoạch được 8 kg rau Hỏi cả mảnh vườn đó thu hoạch được bao nhiêu kg rau chấm hỏi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tuần 2022-06-15T23:02:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  180:2=90(m)
  Ta có sơ đồ:
  CD:|-|-|-|-|-|
  CR|-|-|-|-∣
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5+4=9(phần)
  a)Chiều dài hình chữ nhật là:
  90×5:9=50(m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  90×4:9=40(m)
   b) Diện tích hình chữ nhật là:
  50×40=2000(m2)
  c) Cả mảnh vườn đó thu hoạch được số ki-lô-gam rau là:
  (2000:10)×8=1600(kg)
  Đáp số:
  a)50m;40m
  b) 200m2
  c)1600kg
   
   
  bn oi bn cho mik xin 5 sao voi 1 cam on nhe. thank bn nhiu
   

 2. Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  180:2=90(m)
  Ta có sơ đồ:
  CD: |-|-|-|-|-|
  CR” |-|-|-|-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5+4=9 (phần)
  a)Chiều dài hình chữ nhật là:
  90xx5:9=50(m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  90xx4:9=40(m)
   b) Diện tích hình chữ nhật là:
  50xx40=2000(m^2)
  c) Cả mảnh vườn đó thu hoạch được số ki-lô-gam rau là:
  (2000:10)xx8=1600(kg)
  Đáp số:
  a)50m; 40m
  b)  200m^2
  c)1600kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )