Toán Lớp 5: một mãnh đất hình tam giác vuông có diện tích là 216^2 độ dài cạnh góc vuông lớn gấp 3 lần độ dài cạnh góc bé.tính a;độ dài mỗi cạnh gó

Question

Toán Lớp 5: một mãnh đất hình tam giác vuông có diện tích là 216^2 độ dài cạnh góc vuông lớn gấp 3 lần độ dài cạnh góc bé.tính
a;độ dài mỗi cạnh góc vuô ng
b;trên mãnh đất đó ngta dự tính làm nhà 75,6m^2 thì dtich làm nhà chiến bO NHIÊU % SO VỚI DTICH MÃNH ĐẤT, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-19T04:24:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải

  Gọi cạnh góc vuông bé là a

  Cạnh góc vuông to là a x 3

  Ta có :

  a x 3 x a : 2 = 216

  a x a x 3 : 2 = 216 

  a x a x 1,5 = 216 

  a x a  = 144

  Vì 144 = 12 x 12 nên a = 12 ; a x 3 = 12 x 3 = 36

  b) diện tích làm nhà chiếm :

  75,6 : 216 = 0,35 = 35%

  Đáp số : a) – Cạnh góc vuông bé : 12 m

                    – Cạnh góc vuông lớn : 36 m

                   b) 35%

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )