Toán Lớp 5: một mãnh đất hình tam giác vuông có diện tích là 216^2 độ dài cạnh góc vuông lớn gấp 3 lần độ dài cạnh góc bé.tính a;độ dài mỗi cạnh gó

Question

Toán Lớp 5: một mãnh đất hình tam giác vuông có diện tích là 216^2 độ dài cạnh góc vuông lớn gấp 3 lần độ dài cạnh góc bé.tính
a;độ dài mỗi cạnh góc vuô ng
b;trên mãnh đất đó ngta dự tính làm nhà 75,6m^2 thì dtich làm nhà chiến bO NHIÊU % SO VỚI DTICH MÃNH ĐẤT
giúp ik mng đăng lần 2 rùi ý, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 4 ngày 2022-06-18T21:12:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải
  Gọi cạnh góc vuông bé là a
  Thì cạnh góc vuông lớn là a x 3
  Ta có :
  a x a x 3 : 2 = 216
  a x a x 1,5 = 216
  a x a = 216 : 1,5
  a x a = 144
  Vì 144 = 12 x 12 nên a = 12
  a x 3 = 12 x 3 =36
  b) diện tích nhà chiếm :
  75,6 : 216 = 0,35 = 35%
  Đáp số : a) cạnh góc Vuông lớn : 36 m
  Cạnh góc vuông bé : 12 m
  b) 35%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )