Toán Lớp 5: Một lớp học có 14 bạn nữ , 21bạn nam số bạn nữa chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là

Question

Toán Lớp 5: Một lớp học có 14 bạn nữ , 21bạn nam số bạn nữa chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 5 ngày 2022-06-17T05:41:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải
  Số học sinh cả lớp là:
  14 + 21 = 35 (học sinh)
  Số bạn nữ chiếm số phần trăm số học sinh
  cả lớp là:
  14 : 35 * 100 = 40 (%)
  Đ/s: 40%

 2. Tổng số học sinh của cả lớp là:
  14+21=35 ( học sinh )
  Số học sinh nữ chiếm :
  14:35xx100=40%
  Đáp số: 40%
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )