Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 1m 5dm, cao 120cm. Hỏi bể đó chứa đầy bao nhiêu lít nước?

Question

Toán Lớp 5: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, rộng 1m 5dm, cao 120cm. Hỏi bể đó chứa đầy bao nhiêu lít nước?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-02-21T23:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 4,5m = 45dm
          2,5m = 25dm
          1,8m = 18dm
  a ) Diện tích xung quanh của hình hộp là :
  2 x 45 x 18 + 2 x 45 x 18 = 2520 ( dm vuông )
  b ) Thể tích của cả bể nước là :
  25 x 45 x 18 = 20250 ( dm khối )
  c ) Đổi : 16,2 m khối = 16200 dm khối
  Chiều cao nước là :
  16200 : ( 45 x 25 ) = 14,4 ( dm )

 2. ????????????????????????✨
  Đổi : 1m5dm=1,5m
           120cm=1,2m
  Thể tích của bể là :
  1,8xx1,5xx1,2=3,24m^3
  Bể có thể chứa đầy số lít nước là :
  3,24m^3=3240l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )