Toán Lớp 5: khi nhân một số thập phân với 20,5 ; bạn Hoa đã quên mất chữ số 0 ở số 20,5 nên tích tìm được là 72,75. Tìm tích đúng của phép nhân đó

Question

Toán Lớp 5: khi nhân một số thập phân với 20,5 ; bạn Hoa đã quên mất chữ số 0 ở số 20,5 nên tích tìm được là 72,75. Tìm tích đúng của phép nhân đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tháng 2022-02-18T15:59:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Vì bạn Hoa quên số 0 ở 20,5

  -> Số mới là: 2,5

  Số thập phân bạn Hoa xx với 2,5 là:

  72,75 : 2,5 = 29,1

  Vậy tích đúng là:

  29,1 xx 20,5 = 596,55

  Đáp số: 596,66

  $#dairana$

 2. Giải đáp:

  Vì bạn Hoa quên số 0 ở 20,5 nên số mới là: 2,5

  Số thập phân bạn Hoa nhân với 2,5 (hay chính là 20,5) là:

     72,75 : 2,5 = 29,1

  Tích đúng là:

     29,1 x 20,5 = 596,55

       Đ/s:..

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )