Toán Lớp 5: Giúp mk với plsssssssssss Vote 5* Tính 1 cách hợp lý !! (14/ 52 × 5 /16 )+ 2/8 = ?? ( 45+ 7 ) ÷20/52= ???

Question

Toán Lớp 5: Giúp mk với plsssssssssss
Vote 5*
Tính 1 cách hợp lý !!
(14/ 52 × 5 /16 )+ 2/8 = ??
( 45+ 7 ) ÷20/52= ???, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-20T23:39:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1, (14/ 52 × 5 /16 )+ 2/8 = 35/416 + 2/8
                                          = 139/416
  2, ( 45+ 7 ) ÷20/52 = 52 : 20/52
                                 = 676/5 = 135,2
  XIN HAY NHẤT !!!!
                          
   

 2. Giải đáp:
  1, ($\frac{14}{52}$ × $\frac{5}{16}$ )+ $\frac{2}{8}$
  = $\frac{35}{416}$ +$\frac{2}{8}$
  = $\frac{139}{416}$
  2, ( 45+ 7 ) ÷$\frac{20}{25}$
  = 52 : $\frac{20}{25}$
  = $\frac{676}{5}$
            @tuanbach1104      
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )