Toán Lớp 5: Diện tíc của rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là Ki-lô-mét vuông

Question

Toán Lớp 5: Diện tíc của rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là Ki-lô-mét vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-11T13:02:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải:
  1km² = 100ha.
  Diện tích khu rừng đó là: 22 200 : 100 = 222 ( km² )
                                                   Đáp số: 222km².

 2. #heli gửi nhé
  Giải đáp:$222km^{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi :
  Ta có : 1ha =$\frac{1}{100}km^{2}$ 
  =>22200 ha =$222km^{2}$ 
  Đ/S:$222km^{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )