Toán Lớp 5: Điền số thập phận: b) $\text{1}$ giờ $\text{20}$ phút = -. giờ c) $\text{5}$ $\dfrac{2}{5}$ m ²=–m ²

Question

Toán Lớp 5: Điền số thập phận:
b) $\text{1}$ giờ $\text{20}$ phút = ….. giờ
c) $\text{5}$ $\dfrac{2}{5}$ m ²=……..m ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 tuần 2022-06-07T21:20:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 giờ 20 phút = 1,333333333… giờ
  52/5 m^2 = 5,4 m^2
  _____________________________________________________
  1 giờ = 60 phút
  => 20 phút = 20/60 giờ = 1/3 giờ = 0,333333…. giờ
  ______________________________________________________
  52/5 = (5×5+2)/5 = 27/5 = 5,4

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    1 giờ 20 phút = 1 + 1 / 3 giờ
    5 x 2 / 5 m2 = 10 / 5 m2 = 2 m2
   Vì 1 giờ = 60 phút
   Vì 5 x 2 = 10 rồi ta lấy 10 đó chia cho 5 là 2 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )