Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính: 126 + 7, 897 12,6 – 7,789 12,6 x 1,02 308,85 : 14,5 308: 14,5 3/4 + 5/8 3/4 – 5/8 3/4 x 5/8 3/4 : 5/8 3 : 5/8 3/4 :

Question

Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính:
126 + 7, 897
12,6 – 7,789
12,6 x 1,02
308,85 : 14,5
308: 14,5
3/4 + 5/8
3/4 – 5/8
3/4 x 5/8
3/4 : 5/8
3 : 5/8
3/4 : 5
EM CẦN GẤP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 22 phút 2022-05-01T13:26:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1)133,897
  2)4,811
  3)12,852
  4)21,3
  5)11/8
  6)1/8
  7)15/32
  8)6/5
  9)24/5
  10)3/20

 2. $@Iris$
   

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-126-7-897-12-6-7-789-12-6-1-02-308-85-14-5-308-14-5-3-4-5-8-3-4-5-8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )