Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 4 5 . Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 7 10 . Tổng của số thứ ba và số th

Question

Toán Lớp 5: Cho ba số thập phân. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 4 5 . Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 7 10 . Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 1 2 . Tìm ba số thập phân đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tuần 2022-06-11T18:38:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng của 3 số là :
  ( 4/5 + 7/10 + 1/2 ) : 2 = 1
  Số thứ nhất là :
  1 – 7/10 = 3/10
  Số thứ hai là :
  1 – 1/2 = 5/10
  Số thứ ba là :
  1 – 3/10 – 5/10 = 2/10
  Đổi 3/10 = 0,3
         5/10 = 0,5
          2/10 = 0,2
                     Đáp số : 0,3  ; 0 ,2  ;  0,5
  #dtkc
   

 2.      Tổng của cả ba số là:
          ($\dfrac{4}{5}$ + $\dfrac{7}{10}$ + $\dfrac{1}{2}$ ) : 2= 1
       Số thứ nhất là: 1-$\dfrac{7}{10}$ =$\dfrac{3}{10}$
       Số thứ hai là: 1-$\dfrac{1}{2}$ = $\dfrac{1}{2}$
       Số thứ ba là: 1-$\dfrac{4}{5}$ =$\dfrac{1}{5}$
           Đ/S: ST1: $\dfrac{3}{10}$
                  ST2: $\dfrac{1}{2}$
                  ST3: $\dfrac{1}{5}$
  #Karis257

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )