Toán Lớp 5: Câu 6: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào? Câu 11: Tính

Question

Toán Lớp 5: Câu 6: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào?
Câu 11: Tính $\frac{2004}{2005}$ × $\frac{200520052005}{200320032003}$ × $\frac{20032003}{20042004}$ 
Câu 16: Một năm trước, mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tuần 2022-01-10T15:29:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 6: {MÌNH KHÔNG LÀM ĐÂU}
  Câu 11: mình rút gọn $\frac{200520052002}{200320032003}$ =  $\frac{2005}{2003}$ ; $\frac{20032003}{20042004}$ = $\frac{2003}{2004}$ : $\frac{2004}{2005}$ x $\frac{2005}{2003}$ x  $\frac{2003}{2004}$ = 1 
  Câu 16: {MÌNH CHỊU THUA VỚI CÂU NÀY LUÔN}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 6
  Các số chẵn từ 2 -> 8 có 4 chữ số 
  Các số chẵn từ  10 -> 98 có 45 xx 2 = 90 chữ số
  Các số chẵn từ 100 -> 998 có : 450 xx 3 = 1350 số
  Các số từ từ 1000 -> ? = ? . 4 = ? chữ số 
  Vậy chữ số thứ 2016 của dãy trên là
  {[(2016 – 4 – 90 – 1350):4-1} xx 2 = 1284
  Vậy chữ số thứ 2016 là chữ số 4 thuộc số 1284
  Câu 11
  Ta có
  200520052005/200320032003 = (2005 × 100010001)/(2003 × 100010001) = 2005/2003
  200320032003/200420042004 = (2003 × 100010001)/(2004 × 100010001) = 2003/2004 
  ⇒ 2004/2005 xx 2005/2003 xx 2003/2004
  ⇒ (2004 × 20005 × 2003)/(2005 × 2003 × 2004) = 1
  Câu 12
  Hiệu số phần bằng nhau là
  5 – 1 = 4 ( phần )
  Hiện nay con có số tuổi là
  40 – 35 + 1 = 6 ( tuổi )
  Sau này con có số tuổi là
  (35 – 3) : 4 = 8 ( tuổi )
  Sau số năm nữa thì tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi là
  8 – 6 = 2 ( năm )
  Đáp số : 2 năm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )