Toán Lớp 5: biết 0,75 lít dầu cân nặng 600g.Hỏi 15 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg.(giải bằng hai cách

Question

Toán Lớp 5: biết 0,75 lít dầu cân nặng 600g.Hỏi 15 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg.(giải bằng hai cách, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 14 phút 2022-06-18T04:04:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cách 1:
   gấp 75 số lần là:
             20  (lần)
  Số gam 15 lít dầu cân nặng là:
              =12000(g) =12 (kg)
                        Đáp số: 
  Cách 2:
  Số gam một lít dầu cân nặng là:
             
  Số gam 15 lít dầu cân nặng là:
             = 12(kg)
                       Đáp số: 

 2. Giải đáp _ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn tham khảo~~
  Cách 1:
  Số g một lít dầu cân nặng là:
             600 : 0,75 = 800 (g)
  Số g 15 lít dầu cân nặng là:
             15 xx 800 = 12000 (g)
  Đổi 12000g = 12kg
                       Đáp số: 12kg
  Cách 2:
  15 gấp 0,75 số lần là:
             15 : 0,75 = 20  (lần)
  Số g 15 lít dầu cân nặng là:
              20 xx 600 = 12000 (g)
  Đổi 12000g = 12kg
                        Đáp số: 12kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )