Toán Lớp 5: Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 62,4m. Tính diện tích của sân đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 9,6m.

Question

Toán Lớp 5: Bài 4. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi là 62,4m. Tính diện tích của sân đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 9,6m., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tuần 2022-06-15T21:07:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4.giải
  $\text{Chu vi cái sân là:}$
  $\text{62,4 : 2 = 31,2 ( m )}$
  $\text{Chiều dài cái sân là:}$
  $\text{( 31,2 + 9,6 ) : 2 = 20,4 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng cái sân là:}$
  $\text{31,2 – 20,4 = 10,8 ( m )}$
  $\text{Diện tích cái sân là:}$
  $\text{10,8 × 20,4 = 220,32 ( m )}$
  $\text{Đáp số: 220,32 m}$
   

 2.    Nửa chu vi của sân là :
    62,4 : 2 = 31,2 ( m )
     Chiều dài của sân là :
      ( 31,2 + 9,6 ) : 2 = 20,4 ( m )
    Chiều rộng của sân là :
    20,4 – 9,6 = 10,8 ( m )  
    Diện tích sân đó là :
    20,4 xx 10,8 = 220,32 ( m² )
     Đáp số : 220,32 m²
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )