Toán Lớp 5: Bài 2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a/ 6m5cm = ………….m b/ 10,200 tấn = ……tấn……..kg c/ 1, 5 h

Question

Toán Lớp 5: Bài 2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a/ 6m5cm = ………….m b/ 10,200 tấn = ……tấn……..kg
c/ 1, 5 ha = ………..m2 d/ 20m 15dm = …………..m
Bài 3. Một phòng hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng bằng chiều dài.
Người ta lát loại gạch men hình vuông cạnh dài 60cm.
a. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín căn phòng đó.
b. Tính số tiền mua gạch lát nền biết 1viên gạch giá 55 000đồng
Bài 4:Trước đây 8 năm thì tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là . Hiện nay tỉ số đó là . Tính tuổi mẹ hiện nay, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 2 tuần 2022-06-07T09:10:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 2: điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  a)  6m 5cm = 6,05 m            b)  10,200 tấn = 10 tấn 2 kg
  c)  1,5 ha = 15000 m2          d)  20m 15dm = 20,15 m
  Bài 3:
  Vì bài là hình chữ nhật nhưng 2 cạnh bằng nhau nên mình không biết nó là hình vuông hay hình chữ nhật nên mình không thể làm bài này được.
  Bài 4:
  Vì chưa đủ số liệu nên mình không giải được.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )