Toán Lớp 5: Bài 17. Có một công việc nếu Phương làm một mình thì sau 5 giờ xong, còn nếu Minh làm một mình thì sau 6 giờ xong. Hai bạn cùng làm việ

Question

Toán Lớp 5: Bài 17. Có một công việc nếu Phương làm một mình thì sau 5 giờ xong, còn nếu Minh làm một mình thì sau 6 giờ xong. Hai bạn cùng làm việc đó trong 2 giờ sau đó Phương bận việc khác không làm nữa. Hỏi Minh tiếp tục làm xong công việc còn lại sau bao lâu sẽ xong?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 4 tuần 2022-06-01T00:48:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trong 1 giờ thì Phương làm được số phần công việc là :
  1 : 5 = 1/5 ( Công việc )
  Trong 1 giờ thì Minh làm được số phần công việc là :
  1 : 6 = 1/6 ( công việc )
  Tron 1 giờ 2 bạn làm được :
  1/5 + 1/6 = 11/30 ( Công việc )
  Tron 2 giờ 2 bạn làm được :
  11/30. 2 = 22/ 30 ( Công việc )
  Số phần công việc còn lại là :
  1 – 22/ 30 = 8/ 30
  Qui đồng công việc của Minh dưới mẫu 30, ta có:  1/6 = 5/30
  Mà 8 – 5 thì vẫn còn 3 phần công việc -> Minh cần thêm 2 ngày để hoàn thiện công việc
  @Cam

 2. Giải đáp:
   7 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổng thời gian hai bạn làm:5+6=11 giờ 
   trung bình hai bạn làm mất khoảng thời gian là 11:2=511 phần 2(giờ)=5,5 giờ
  cả hai bạn cùng làm 2 giờ thì phương làm việc khác nên phương làm được 2:5va 3 phần còn lại mình sẽ làm và sau 7 giờ nữa Minh se lam song

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )