Toán Lớp 5: bài 1:viết các phân số theo thứ tự bé đế lớn a) 5/2 ; 1/6 ; 4/3. b) 7/5 ; 4/13 ; 2/13 ; 7/3 ; 4/5 ; 7/4. bài 2: 24m2 = ..

Question

Toán Lớp 5: bài 1:viết các phân số theo thứ tự bé đế lớn
a) 5/2 ; 1/6 ; 4/3. b) 7/5 ; 4/13 ; 2/13 ; 7/3 ; 4/5 ; 7/4.
bài 2:
24m2 = …dm2 15m2 22cm2 = …cm2
1km2 = …m2 32m2 49dm2 = …dm2
bài 3:
a) 3/5 x x =4/7 b) 1/8 : x = 1/5 c) 5/4 x x = 3/8 + 5/12
bài 4:
1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Người ta cấy lúa cứ 50m2 thu hoạch được 20kg thóc.Hỏi thửa ruông đó thu được bao nhiêu kg thóc ?
bài 5 :
1 sân trường hình chữ nhật có chu vi 96m.chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính diện tích sân trường hình chữ nhật đó.
Yêu cầu đúng,ko spam và siêu siêu đúng nha mn
Đúng mình cho 5 sao và hay nhất cảm ơn nếu mình được 10 điểm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 9 phút 2022-06-17T23:47:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  bài 1
   a,  1/6 ; 4/3 ;  5/2                         b, 7/3 ; 7/4 ; 7/5 2/13 ; 4/13
  bài 2
  24m2=2400dm2                                                                                   15m2 22cm2=150022cm2
  1km2=1000000m2                                                                                32m2 49dm2=3249dm2
  bài 3
   a, 3/5×x=4/7                     b, 1/8 ÷x=1/5                   c, 5/4 ×x=3/8+5/12
              x=4/7×3/5                          x=1/8÷1/5                5/4× x=19/24
              x=12/35                              x=5/8                                x=19/24×5/4
                                                                                                    x= 95/96
  bài 4                                           giải
                 chiều rộng hình chữ nhật là :
                          (2/3 + 45)×2 =274 (m)
                 thửa ruộng đó có số kg thóc là :
                         274+47÷50×20=292 (kg thóc)
                                đáp số 292 kg thóc 
  bài 5                        giải
               chiều rộng sân trường là :
                     (2/3 +96) ×2=580 (m)
                điện tích sân trường hình chữ nhật là
                      (580 + 96)×2=772 (m)
                            đáp số 772 m
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )