Toán Lớp 5: Bài 1 : ghi Đ hay ghi S 2,8m=28cm 3m vuông 85dm vuông=38,5m, vuông 415,25 tạ=415 tạ 25 kg Bài 2: 315,02kg=…g 4km25m=…km 45ha=…km

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 : ghi Đ hay ghi S
2,8m=28cm
3m vuông 85dm vuông=38,5m, vuông
415,25 tạ=415 tạ 25 kg
Bài 2:
315,02kg=…g
4km25m=…km
45ha=…km vuông
3 tấn 5 kg= …tạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 6 tháng 2022-05-25T20:37:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Bài 1: 
  2,8m = 28cm      sai
  3m2  85dm2   =  38,5m2         đúng
  415,25 tạ  = 415 tạ 25 kg         đúng
  Bài 2:
  315,02 kg = 315020 g
  4km25m = 4,025 km
  45ha= 0,25 km2
  3 tấn 5kg= 30,05 tạ
   

 2. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1: 
  A. 2,8m=28cm ( Sai) vì lấy 2,8.100=280cm
  B. 3m²85dm²= 38,5m² ( Sai) vì phải bằng 3,85 m²
  C. 415,25 tạ= 415 tạ 25kg ( Đúng)
  Bài 2: 
  a. 315,02kg = 315020g ( 315,02.1000)
  b. 4km25m = 4,025 km 
  C. 45ha = 0,45 km²
  d. 3 tấn 5kg = 30,05 tạ
         .          Chúc bạn học tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )