Toán Lớp 5: Bà Năm đem 3 tấn thóc đi xay lấy gạo. Một nửa số thóc đó sau khi xay thu được 73% là gạo. Số thóc còn lại sau khi xay chỉ thu được 69%

Question

Toán Lớp 5: Bà Năm đem 3 tấn thóc đi xay lấy gạo. Một nửa số thóc đó sau khi xay thu được 73% là gạo. Số thóc còn lại sau khi xay chỉ thu được 69% là gạo. Tìm số gạo bà Năm thu được., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tuần 2022-06-07T22:23:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Một nửa số thóc đầu và sau là:
       3 : 2 = 1,5 (tấn)
  Nửa số thóc đầu thu được số gạo là:
       1,5 x 73% = 1,095 (tấn)
  Nửa số thóc sau thu được số gạo là:
       1,5 x 69% = 1,035 (tấn)
  Số gạo bà thu được là:
       1,095 + 1,035 = 2,13 (tấn)
            Đáp số: 2,13 tấn
   

 2. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Số tấn gạo bà Năm xay được trong lần đầu là:}
           \text{(3 – 1,5) × 73% = 1,095 (tấn)}
  \text{Số tấn gạo bà Năm xay được trong lần sau là:}
           \text{(3 – 1,5) × 69% = 1,035 (tấn)}
  \text{Số tấn gạo bà Năm thu được là:}
           \text{1,095 + 1,035 = 2,13 (tấn)}
                   \text{Đáp số: 2,13 tấn}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )