Toán Lớp 5: ai xong trước sẽ có cẩ trả lời hay nhất 1,138 tấn = … kg.

Question

Toán Lớp 5: ai xong trước sẽ có cẩ trả lời hay nhất
1,138 tấn = … kg., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tháng 2022-12-19T05:48:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Vì 1 tấn = 1000 kg
    ⇒ 1 , 138 tấn = 1 , 138 xx 1000 = 1138 kg
    Vậy 1 , 138 tấn = 1138 kg

  2. 1,138 tấn = 1138 kg
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )