Toán Lớp 5: a, x 45 + 0,5 x 37 + x 18 b, 7,2 x 2,8 + 7,2 x 7,2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question

Toán Lớp 5: a, x 45 + 0,5 x 37 + x 18 b, 7,2 x 2,8 + 7,2 x 7,2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 13: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều dài bằng chiều rộng. Người ta đã sử dụng diện tích mảnh đất để làm nhà.
a. Tính chiều dài, chiều rộng?
b. Tính diện tích phần đất làm nhà?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 7 ngày 2022-04-14T11:41:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  a) 2 x 45 + 0,5 x 37 + 10 x 18
  = 90 + 18,5 + 180
  = 108,5 + 180
  = 188,5
  b) 7,2 x 2,8 + 7,2 x 7,2
  = 7,2 x ( 2,8 + 7,2 )
  = 7,2 x 10
  = 72
  Câu 13: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều dài bằng chiều rộng. Người ta đã sử dụng diện tích mảnh đất để làm nhà.
  a. Tính chiều dài, chiều rộng?
  b. Tính diện tích phần đất làm nhà?
  a) Nửa chu vi = Chiều dài + Chiều rộng
  Theo đề bài, chiều dài = chiều rộng nên ta lấy nửa chu vi chia 2.
  Chiều dài là:
  64 : 2 = 32 ( m )
  Chiều dài = Chiều rộng nên chiều rộng cũng bằng 32m.
  b) Diện tích phần làm nhà là:
  32 x 32 = 1024 ( m2 )
  Đáp số: a) Chiều dài: 32m
                   Chiều rộng: 32m
               b) 1024m2

 2. b)7,2×2,8+7,2×7,2
  =7,2x(7,2+2,8)
  =7,2×10
  =72
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )