Toán Lớp 5: 7,6256ha = -m2 16,5m2 = -…m2 –..dm2

Question

Toán Lớp 5: 7,6256ha = ….m2
16,5m2 = …….m2 ……….dm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 20 phút 2022-06-18T06:15:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 7,6256 ha = 7,6256 m^2 x 10000 = 76256 m^2

  b) 16,5 m^2 = 16 m^2 + 0,5 m^2 = 16 m^2 50 dm^2

  $# Ling$

 2. 7,6256ha=76256m²

  ⇔ 1ha=10000m²

  ⇒ 7,6256ha=10000×7,6256=76256m²

  16,5m²=16m² 50dm²

  ⇔ 50dm²=0,5m²

  ⇒ 16+0,5=16,5m²

  → 16,5m²=16m² 50dm²

  _____________–chúc bạn học tốt–____________

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )