Toán Lớp 5: 300g = … kg 9,67m = … cm 0,25 tạ = … tấn

Question

Toán Lớp 5: 300g = … kg
9,67m = … cm
0,25 tạ = … tấn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-12-21T05:28:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  300g = 0,3 kg
  9,67m = 967 cm
  0,25 tạ = 0,025 tấn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  300g = 0,3 kg ( 300:1000=0,3)⇔ vì 1kg=1000g
  9,67m = 967 cm (9,67×100=967) ⇔vì 1m=100cm
  0,25 tạ = 0,025 tấn ( 0,25÷1000=0,025) ⇔vì 1 tạ= 10 tấn
   

 2. 300g= 0,3kg
  1g= 0,001
  => 300xx0,001= 0,3kg
  9,67m= 967cm
  1m= 100cm
  => 9,67xx100= 967cm
  0,25 tạ= 0,025 tấn
  1 tạ = 0,1 tấn
  => 0,25xx0,1= 0,025 tấn
  #met

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )