Toán Lớp 5: 15x+63x=784-4 39x-25x+63x=840+7

Question

Toán Lớp 5: 15x+63x=784-4
39x-25x+63x=840+7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tuần 2022-04-13T03:08:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết
  15x+63x=784-4
  =>x(15+63)=780
  =>78x=780
  =>x=780:78=10
  vậy x =10 
  39x-25x+63x=840+7
  =>x(39-25+63)=847
  =>77x=847
  =>x=847:77=11
  vậy x=11
  vote 5 soa và hay nhất nhé
  Teamlovesmath

 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $15x+63x=784-4$
  $15x+63x=780$
  $(15+63).x=780$
  $78x=780$
  $x=780:78$
  $x=10$
  Vậy $x =10$
  $39x-25x+63x=840+7$
  $x(39-25+63)=847$
  $77x=847$
  $x=847:77=11$
  Vậy $x=11$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )