Toán Lớp 5: 0,5 tấn + 9,5 yến 1 tạ – 11,2 kg

Question

Toán Lớp 5: 0,5 tấn + 9,5 yến
1 tạ – 11,2 kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 4 tháng 2022-01-24T12:50:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  0,5 tấn=50 yến

  50 yến+9,5 yến=49,5 yến

  1 tạ=100 kg

  100-11,2=88,8 kg

   

 2. 0,5 tấn + 9,5 yến = 50 yến + 9,5 yến = 59,5

  1 tạ – 11,2 kg = 100 kg – 11,2 kg = 88,8

  =)))))))))))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )