Toán Lớp 4: tuổi của mẹ hồng và hồng cộng lại là 50 tuổi.bố mẹ hồng cưới nhau năm mẹ hồng 28 tuổi,hai năm sau đó thì sinh ra hồng.hỏi hiện nay mẹ h

Question

Toán Lớp 4: tuổi của mẹ hồng và hồng cộng lại là 50 tuổi.bố mẹ hồng cưới nhau năm mẹ hồng 28 tuổi,hai năm sau đó thì sinh ra hồng.hỏi hiện nay mẹ hồng bao nhiêu tuổi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 9 tháng 2022-03-01T17:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mẹ hơn Hồng số tuổi là :
  28 + 2 = 30 ( tuổi )
  Hiện nay số tuổi của mẹ Hồng là :
  ( 50 + 30 ) : 2 = 40 ( tuổi )
  Đáp số : 40 tuổi
   

 2. Mẹ Hồng hơn Hồng số tuổi là : 
                  28 + 2 = 30 ( tuổi )
  Số tuổi của mẹ Hồng hiện nay là :
              ( 50 + 30 ) : 2 = 40 ( tuổi )
                          Đáp số : 40 tuổi 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )