Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số . Biêt một trong hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau . Tìm số còn lại

Question

Toán Lớp 4: Trung bình cộng của hai số là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số . Biêt một trong hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau . Tìm số còn lại
B2 : hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45t . Con it hơn mẹ 27t ,tính tuổi con và tuổi mẹ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 5 ngày 2022-06-17T08:25:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trung bình cộng của hai số là: 13571357
  Tổng của hai số là:
   1357×2=2750 
  Một trong hai số là: 999
  Số còn lại là:
   2750−999=1751
   

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trung bình cộng của hai số đó là 999
  Tổng hai số là 999 x 2 = 1998
  Số lớn là 1000
  Số bé là 1998 – 1000
  b2                bài giải.
           Số tuổi của mẹ là: ( 45 + 27) : 2 = 36 ( tuổi)
           Số tuổi của con là : 36 – 27 = 9 ( tuổi)
           Đáp số: Mẹ 36 tuổi, Con 9 tuổi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )