Toán Lớp 4: trung bình cộng của 20g,19g,21g là:

Question

Toán Lớp 4: trung bình cộng của 20g,19g,21g là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-19T09:52:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trung bình cộng của 20g ,19g, 21g là:
       $\frac{20 + 19 +21}{3}$  = $\frac{60}{3}$ 
                                   $= 20(g)$
  Vậy trung bình cộng của 20g ,19g, 21g là 20g
   

 2. Trung bình cộng của 20g,19g,21g là:
  (20+19+21):3=20(g)
       Đáp số :20g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )