Toán Lớp 4: Tính diện tích HCN biết HCN có chu vi bằng chu vi HV có cạnh bằng 6cm và chiều rộng kém chiều dài 4cm

Question

Toán Lớp 4: Tính diện tích HCN biết HCN có chu vi bằng chu vi HV có cạnh bằng 6cm và chiều rộng kém chiều dài 4cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 ngày 2022-06-17T03:33:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Diện tích : 32 cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình vuông là :
  6 xx 4 = 24 (cm)
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  24 : 2 = 12 (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  (12 + 4) : 2 = 8 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  12 – 8 = 4 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  8 xx 4 = 32 (cm²)
  Đáp số : 32 cm²

 2. Lời giải :
  Chu vi hình vuông là :
  6 x 4 = 24 (cm)
  Vì chu vi HV = chu vi HCN nên
  Nửa chi vi hình chữ nhật là :
  24 : 2 = 12 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  (12 – 4) : 2 = 4 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  12 – 4 = 8 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  4 x 8 = 32 ($cm^{2}$)
  Đáp số : 32 $cm^{2}$
  chúc em học tốt
  xin hay nhất ạ
  $#CR7$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )