Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất A) `259 x 163 + 241 x 163` B) `794 x 248 – 794 x 418

Question

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất
A) `259 x 163 + 241 x 163`
B) `794 x 248 – 794 x 418, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 6 tháng 2022-05-25T17:08:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.    a) 259 xx 163 + 241 xx 163
    =  ( 259 + 241 ) xx 163
    = 500 xx 163
    = 81 500
    b) 794 xx 248 – 794 xx 418
    = 794 xx ( 248 – 418 )
    = 794 xx -170
    = -134 980

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )