Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của các số trong dãy số sau:12;16;20;24;28;–;92;96. MN làm giúp me với ạ mai me nộp rồi

Question

Toán Lớp 4: Tìm trung bình cộng của các số trong dãy số sau:12;16;20;24;28;……..;92;96.
MN làm giúp me với ạ mai me nộp rồi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 6 tháng 2022-06-21T04:49:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số số hạng của dãy trên là:
                      (96-12):4+1=22 (số)
  Tổng các số của dãy là:
                      (96+12) xx 22 : 2 = 1188
  Trung bình cộng các số của dãy là:
                      1188 : 22 = 54 
                            Đáp số: 54
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trung bình cộng của dãy số đó là:
        (12+96):2=54
                     Đáp số:54 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )