Toán Lớp 4: Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng. b) Tính rồi

Question

Toán Lớp 4: Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.
b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):
35462
+
27519
;
69108
+
2074
;
267345
+
31925
., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 5 tháng 2022-06-20T03:46:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 35462+27519=62981
  thử lại : 62981-35462=27519
  69108+2074=71182
  thử lại : 71182-2074=69108
  267345+31925=299270
  thử lại : 299270-31925=267345
  Chúc b học tốt :3
   

 2. 35462                        Thử lại: 62981
  +                                          –
  27519                                     27519                           
  ——–                                   ———-
  62981                                      35462
  69108                      Thử lại: 71182
  +                                        –
    2074                                     2074
  ——–                                ———
  71182                                    69108
  267345                      Thử lại: 299270
  +                                         –
    31925                                     31925
  ———-                               ———-
   299270                                   267345
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )