Toán Lớp 4: Một tổ công nhân ngày thứ nhất làm được 240 sản phẩm. Ngày thứ hai tổ công nhân làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 45 s

Question

Toán Lớp 4: Một tổ công nhân ngày thứ nhất làm được 240 sản phẩm. Ngày thứ hai tổ công nhân làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 45 sản phẩm và ít hơn ngày thứ ba là 60 sản phẩm. Hỏi trung bình 1 ngày tổ công nhân là được bao nhiêu sản phẩm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-03-19T10:04:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số sản phẩm ngày thứ hai làm được là:
       240 + 45 = 285 (sản phẩm)
  Số sản phẩm ngày thứ ba làm được là:
       285 + 60 = 345 (sản phẩm)
  Trung bình cộng 1 ngày tổ công nhân làm được số sản phẩm là:
       (240 + 285 + 345) : 3 = 290 (sản phẩm)
   Đáp số: 290 sản phẩm
  Công thức tính trung bình cộng:
  Ta lấy tổng của các số chia cho số số hạng
  $#Toán$
  $@Ryan$
      
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
                      ngày  thứ 2 làm được là :
                              240 + 45 =285 (sp)
                      ngày thứ ba làm được là :
                              285 + 60 =345 (sp)
                       cả 3 ngày làm được là :
                               (240 +285 + 345) :3 =290(sp)
   vậy bằng 290 (sản phẩm )
  nhớ công thức là làm được

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )