Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chu vi 320 m chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó ?Tính diện tích thử

Question

Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chu vi 320 m chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó ?Tính diện tích thửa ruộng ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-23T08:53:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải:
  Nửa chu vi thửa ruộng là: 320 : 2 = 160 (m)
  Độ dài chiều dài thửa ruộng là: (160 + 12) : 2 = 86 (m)
  Độ dài chiều rộng thửa ruộng là: 160 – 86 = 74 (m)
  Diện tích thửa ruộng là: 6364 (m2)
  Đ/S: 6364 m2
  ___________________________
  ~ Rất vui vì đc giúp em ~

 2. Giải đáp:
  $\text{6364m²}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:}$
           320 : 2 = 160 (m)
  $\text{Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:}$
           (160 + 12) : 2 = 86 (m)
  $\text{Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:}$
           160 – 86 = 74 (m)
  $\text{Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:}$
           86 x 74 = 6364 (m²) 
                  $\text{Đáp số: 6364 m²}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )