Toán Lớp 4: Một sân vận động hình chữ nhật có nửa chu vi là 212 m chiều rộng kém chiều dài 36 m Tính diện tích sân vận động đó

Question

Toán Lớp 4: Một sân vận động hình chữ nhật có nửa chu vi là 212 m chiều rộng kém chiều dài 36 m Tính diện tích sân vận động đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 7 ngày 2022-01-15T04:05:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp : 10912 m²}$

  $\text{Lời giải và giải thích chi tiết :}$

  $\text{Chiều dài của sân vận động đó là :}$

  $\text{ ( 212 + 36 ) : 2 = 124 ( m )}$

  $\text{Chiều rộng của sân vận động đó là :}$

  $\text{  212 – 124 = 88 ( m )}$

  $\text{Diện tích của sân vận động đó là :}$

  $\text{  124 x 88 = 10912 ( m² )}$

  $\text{Đáp số : S = 10912 m² }$

  $\text{#kensou2k8_Aquatic World}$

   

 2. $\text{Chiều dài của sân vận động là:}$$\\$$\text{(212 + 36)÷ 2=124(m)}$$\\$$\text{Chiều rộng của sân vận động là:}$$\\$$\text{(212 – 36)÷ 2=88(m)}$$\\$$\text{Diện tích sân vận động đó là:}$$\\$$\text{124 $\times$ 88=10912($m^{2}$)}$$\\$$\text{Đáp số:10912$m^{2}$}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )