Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 80m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 150m và chiều rộng 80m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 34 phút 2022-04-20T00:00:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:}$
  $\text{( 150 + 80 ) × 2 = 460 ( m )}$
  $\text{Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:}$
  $\text{150 × 80 = 12000 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: Chu vi là 460 m}$
              $\text{Diện tích là 12000 m²}$

 2. $@Elaina2k4$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình chữ nhật là:
     (150 + 80) x 2 = 460 (m)
   Diện tích hình chữ nhật là:
      150 x 80 = 12 000 (m^2)
                      Đ/s:…….

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )