Toán Lớp 4: Một kho gạo có 672 bao gạo.mỗi bao nặng 50kg.người ta lấy đi 1/7 số gạo .hỏi còn bao nhiêu tạ gạo ?

Question

Toán Lớp 4: Một kho gạo có 672 bao gạo.mỗi bao nặng 50kg.người ta lấy đi 1/7 số gạo .hỏi còn bao nhiêu tạ gạo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 7 ngày 2022-04-14T11:40:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xin Hay Nhất nhé tus~
  Số ki-lô-gam thóc trong kho gạo là:
          672 x 50= 33600 (kg)
  Số ki-lô- gam gạo mà người ta đã lấy đi là:
          33600 : 7= 4800 (kg)
  Đổi: 4800kg gạo = 48 tạ gạo
  Giải đáp: 48 tạ gạo
  *CHÚC BẠN HỌC TỐT!
  @Lilynguyenvy
   

 2. Giải
  Kho gạo ấy nặng số ki-lô-gam là:
  672 x 50=33600(kg gạo)
  Người ta lấy đi số gạo là:
  33600:7 x 1=4800(kg gạo)
  Còn lại số gạp là:
  33600-4800=28800(kg gạo)
  Đổi 28800 kg gạo = 288 tạ gạo
  Đáp số: 288 tạ gạo
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )