Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh một hình vuông. Biết chu vi hình vuông kém chu vi hình chữ nhật 30m và diện tích hình chữ nhậ

Question

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh một hình vuông. Biết chu vi hình vuông kém chu vi hình chữ nhật 30m và diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông là 630m2. Tính diện tích mỗi hình., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T04:56:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                          bài giải
  nửa chu vi phòng học là :
         20 : 2 = 10 ( m )
  theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là :
         3 + 2 = 5 ( phần )
  chiều rộng phòng học là :
         10 : 5 x 2 = 4 ( m )
  chiều dài phòng học là :
          10 – 4 = 6 ( m )
  diện tích phòng học là :
          4 x 6 = 24 ( m2 )
                    đáp số : 24m2  
      XIN HAY NHẤT VÀ 5 SAO Ạ
        

 2. Ta có nửa chu vi là: 20 : 2 = 10 ( m )
  Theo sơ đồ (đã vẽ sơ đồ), tổng số phần bằng nhau là :
         3 + 2 = 5 ( phần )
  CR là:
         10 : 5 x 2 = 4 ( m )
  CD là:
          10 – 4 = 6 ( m )
  DT là:
          4 x 6 = 24 ( m2 )
                    Đ/S: 24 ( m2 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )