Toán Lớp 4: . Một đội công nhân làm đường trong 3 ngày, ngày thứ nhất đội làm được 2km, ngày thứ hai họ làm được 1300m và ngày thứ 3 họ làm 1200m.

Question

Toán Lớp 4: . Một đội công nhân làm đường trong 3 ngày, ngày thứ nhất đội làm được 2km, ngày thứ hai họ làm được 1300m và ngày thứ 3 họ làm 1200m. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó làm được bao nhiêu mét đường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 6 tháng 2022-05-25T15:25:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi: 2km = 2000m
  Tổng số mét đường cả 3 ngày họ làm được là:
                       2000 + 1300 + 1200 = 4500(m)
  Trung bình mỗi ngày đội đó làm được số mét đường là:
                       4500 : 3 = 1500(m)
                                  Đáp số: 1500m
   

 2. Giải đáp:1500m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2km=2000m
  Trung bình mỗi ngày đội đó làm được số mét đường là:
              (2000+1300+1200):3=1500(m)
                                   Đáp số:1500m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )