Toán Lớp 4: lan có 24 cái kẹo, thủy có 16 cái kẹo. nam có số kẹo hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 cái kẹo. hỏi nam có bao nhiêu cái kẹo? giúp

Question

Toán Lớp 4: lan có 24 cái kẹo, thủy có 16 cái kẹo. nam có số kẹo hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 cái kẹo. hỏi nam có bao nhiêu cái kẹo?
giúp em vs ạ
em cám ơn nhìu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-20T09:40:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:
  Nam có số cái kẹo là:
  ( 24 + 16 ) : 2 + 6 = 26 ( cái kẹo )
  Đáp số: 26 cái kẹo

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Nam có số kẹo là :
  (24+16):2+6=26 (cái)
  Đáp số : 26 cái kẹo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )