Toán Lớp 4: lan có 24 cái kẹo, thủy có 16 cái kẹo. nam có số kẹo hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 cái kẹo. hỏi nam có bao nhiêu cái kẹo? giúp

Question

Toán Lớp 4: lan có 24 cái kẹo, thủy có 16 cái kẹo. nam có số kẹo hơn mức trung bình cộng của 3 bạn là 6 cái kẹo. hỏi nam có bao nhiêu cái kẹo?
giúp em vs ạ
em cám ơn nhìu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 tháng 2022-06-20T09:53:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Gửi bạn nhé
     

    toan-lop-4-lan-co-24-cai-keo-thuy-co-16-cai-keo-nam-co-so-keo-hon-muc-trung-binh-cong-cua-3-ban

  2. Nam có số kẹo là:
    (24 + 16) : 2 +6=26(cái kẹo)
    Đ/S: 26 cái kẹo.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )