Toán Lớp 4: giá trị biểu thức 62 x m bằng bao nhiêu khi m = 11 a. 602 b. 682 c. 286 d.782 trung bình cộng của 40,42,44,46,48,

Question

Toán Lớp 4: giá trị biểu thức 62 x m bằng bao nhiêu khi m = 11
a. 602 b. 682 c. 286 d.782
trung bình cộng của 40,42,44,46,48, là:
a. 40 b. 42 c. 46 d. 44, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 22 phút 2022-06-24T06:38:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  giá trị biểu thức 62 x m bằng bao nhiêu khi m = 11

  a. 602                    b. 682                       c. 286                            d.782

  là : b . 682

  vì   62 x m = ,         

        m = 11   

        ta lấy 62 x 11 =  682

  trung bình cộng của 40,42,44,46,48, là:

  a. 40                      b. 42                     c. 46            d. 44

  là : 44 

   

 2. Giải đáp:

  b.682 

  d.44

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )