Toán Lớp 4: Em hãy tìm số có 4 chữ số khi viết thêm số 7 sang bên phải thì số đó tăng thêm 39.120 đơn vị cách trình bày: tìm số đó rồi trừ đi 4 số

Question

Toán Lớp 4: Em hãy tìm số có 4 chữ số khi viết thêm số 7 sang bên phải thì số đó tăng thêm 39.120 đơn vị
cách trình bày: tìm số đó rồi trừ đi 4 số đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-11T06:29:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi viết thêm số 7 sang bên phải thì số đó gấp lên 10 lần và 7 đơn vị
  Tăng lên số lần là:
                   10-1=9(lần)
  Số đó là:
                     (39120-7):9=4346
                                 Đáp số :4346

 2. Giải đáp:
  số cần tìm là : $\overline{abcd}$
  số mới là : $\overline{abcd7}$ 
  theo bài ra ta có :
  $\overline{abcd}$ + 39120 = $\overline{abcd1}$
  $\overline{abcd}$ + 39120 = $\overline{abcd0}$ + 7
  $\overline{abcd}$ + 39120 = $\overline{abcd}$ x 10 + 7
  $\overline{abcd}$ + $\overline{abcd}$ x 10 =  39120
  $\overline{abcd}$ : 9 =  39113
  $\overline{abcd}$ =  39113 : 9
  $\overline{abcd}$ =  4346
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
  NO COPPY

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )