Toán Lớp 4: đọc các sô sau: 96 315: 796 315: 106 315: 106 827:

Question

Toán Lớp 4: đọc các sô sau:
96 315:
796 315:
106 315:
106 827:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 ngày 2022-06-18T17:21:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   
  96 315 : Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm.
  796 315 : Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm.
  106 315: Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm.
  106 827 : một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.

 2. 96 315: Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm
  796 315: Bảy trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm mười lăm
  106 315: Một trăm linh sáu nghìn, ba trăm mười lăm
  106 827: Một trăm linh sáu nghìn, tám trăm hai mươi bảy
  tyeugoidap

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )