Toán Lớp 4: Dặt tính rồi tính 22464:78 14076:68 17661:203 3773+6116 213×5

Question

Toán Lớp 4: Dặt tính rồi tính
22464:78 14076:68 17661:203 3773+6116 213×5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 tháng 2022-06-19T06:48:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Xin hay nhất

    toan-lop-4-dat-tinh-roi-tinh-2246-68-17661-203-3773-6116-213-5

  2. $Love$

    $#Xin hay nhất$ 

    toan-lop-4-dat-tinh-roi-tinh-2246-68-17661-203-3773-6116-213-5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )