Toán Lớp 4: Có hai bể nước, mỗi bể đều chứa 4752 lít nước. Người ta tháo nước ở hai bể ra, trung bình mỗi phút bể 1 rút ra 27 lít nước, bể 2 rút ra

Question

Toán Lớp 4: Có hai bể nước, mỗi bể đều chứa 4752 lít nước. Người ta tháo nước ở hai bể ra, trung bình mỗi phút bể 1 rút ra 27 lít nước, bể 2 rút ra 24 lít nước. Hỏi:
a) Bể nào rút hết nước sớm hơn?
b) Sớm hơn bao nhiêu phút?
mn giúp mình giải bài này với , cảm ơn mọi người., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tuần 2022-01-14T04:02:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   a)                       Bể 1 rút hết nước trong số phút là :

                                           `4752 ÷ 27 = 176 ( phút )`

                             Bể 2 rút hết nước trong số phút là : 

                                           `4752 ÷ 24 = 198 ( phút )`

  b)                           Bể 1 rút hết nước sớm hơn bể 2 số phút là :

                                           `198 – 176 = 22 ( phút )`

  ⇒ Vậy bể 1 rút được hết nước sớm hơn vì số thời gian rút hết nước của bể 1 ít hơn số thời gian rút hết nước của bể 2 và bể 1 rút hết nước sớm hơn bể 2 là `22 phút.`                                                 

 2. Giải đáp:

  a) Vì mỗi phút số nước bể 1 rút ra nhiều hơn bể hai (27 lít>24 lít) nên bể 1 rút hết sớm hơn bể 2.

  b) Số phút để bể 1 rút hết nước là:

          $4752:27=176$ (phút).

  Số phút để bể 2 rút hết nước là:

          $4752:24=198$ (phút).

  Bể 1 rút hết nước nhanh hơn bể 2 số phút là:

          $198-176=22$ (phút).

                  Đáp số: a) Bể 1.

                                b) 22 phút.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )