Toán Lớp 4: có bao nhiêu số tròn trăm có 5 chữ số làm nhanh giúp mình ạ

Question

Toán Lớp 4: có bao nhiêu số tròn trăm có 5 chữ số làm nhanh giúp mình ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 26 phút 2022-06-18T02:58:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. có chín số tròn trăm có 5 chữ số : 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900

  2. Số tròn trăm lớn nhất có năm chữ số là : 99900
    Số tròn trăm bé nhất có năm chữ số là : 10100
    Số số tròn trăm có năm chữ số là : 
    (99900-10100):100+1=899 ( số )
    Vậy có 900 số tròn trăm có năm chữ số là : 899 số

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )